Những lời nói vạ mà không bao giờ vượt qua

Giống như họ nói:

Bạn có thể đánh lừa bất cứ ai bạn muốn, ngoại trừ bản thân mình.

Vì vậy, cho dù bạn là một người tự nói với mình vào rất nhiều trò vạ mà bạn biết là xấu, hoặc bạn đang ngồi đó ở bàn, cố gắng thuyết phục bản thân rằng trò chơi vẫn còn thực sự tốt, nhưng trong thực tế, bạn biết bạn chỉ muốn thoát khỏi và tránh nỗi đau đi kèm với mất, biết điều này:

Có lẽ nó sẽ làm việc ra.

Có lẽ không.

Nhưng dù thế nào, mỗi khi anh kéo hành động này, anh cũng tự làm mình thất vọng.

Bởi vì bạn mất quyền truy cập vào tài sản có giá trị nhất

của mình: Khả năng tin tưởng bản thân mình dưới sự căng thẳng.

===

Trong mỗi người chơi poker, có cơ bắp này.

Một trong đó cho phép bạn đưa ra quyết định từ một nơi mà bạn hoàn toàn trung thực với chính mình - một trong đó cho phép bạn giành được tiền trong thời gian dài.

Làm cho nó mạnh mẽ, và bạn sẽ đè bẹp.

Mất liên lạc với nó, và bạn sẽ không kéo dài trong trò chơi này.

Chìa khóa cho tất cả là sự đánh sâm online.

Tìm hiểu làm thế nào để điều chỉnh những gì đang xảy ra bên trong bạn—để bạn có thể nhận ra khi bạn bắt đầu đi vào nơi mà các quyết đị cách quay màn hình nh xấu được đưa ra, và ngăn chặn nó trước khi nó bắt đầu.

Đó là cách chơi A trò chơi.

Và đó là cách tiền được tạo ra.

Nếu bạn muốn tìm hiểu làm thế nào việc này được thực hiện, hãy lấy cuốn sách của tôi, Poker với sự đánh sâm online. Đặt những ý tưởng bên trong vào hành động, và bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng nhiều hơn với ít căng thẳng hơn.

Nó được bán ở đây:

https://www.amazon.com/Poker-Presence-Unlocking-Final-15/dp/B088B8MKB9

Jason

Trước
Trước

Sự khác biệt giữa việc học và làm

Tiếp
Tiếp

Hiệu ứng Moneymaker thực